En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 1 april 2009

Kort rapport från DILL i Tallinn


I förra veckan besökte jag universitetet i Tallinn för att som gästlärare föreläsa för masterstudenter som följer programmet Digital Library Learning (DILL). Programmet genomförs inom ramen för Erasmus Mundus i samverkan mellan Högskolan i Oslo, Universitetet i Tallinn och Universitetet i Parma. Kurserna genomförs ”on campus” och studenterna tillbringar en termin i varje stad för att sedan välja en av dessa tre platser för sitt masterarbete.

Studentgruppen har en fantastisk internationell sammansättning, 21 studenter från 14 länder på 5 kontinenter, med en betoning på deltagare från utvecklingsländer. För mig blev det en inspirerande och lärorik vecka att möta dessa studenter kring frågor om informationssökning och lärande och forskning om informationskompetens. Förvisso kan informationskompetens se helt olika ut i projekt för landsbygdsutveckling i Australien eller Nigeria och i samband med att skriva masteruppsats vid universitet i olika länder. Plötsligt framstår kopplingen mellan begreppen ”information literacy” och ”literacy”, dvs. läs- och skrivförmåga, som uppenbar och spännande för vidare utforskning.

Majoriteten av deltagande studenter hade en bakgrund som bibliotekarier och hade planer på att använda sin masterexamen i arbetet med att utveckla digitala bibliotek i sina hemländer.

/Louise Limberg, BHS

På bilden Alice A. Bamigbola från Ibadan i Nigeria, en av studenterna på mastern, tillsammans med Louise Limberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar