En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 15 april 2009

Digitala dokument – en av vår tids utmaningar

SFIS (Svensk Förening för Informationsspecialister) höll tillsammans med Riksarkivet ett heldagsseminarium den 31 mars om digitala dokument, främst med fokus på långsiktigt bevarande.

Att långsiktigt bevarande av digitalt material är en viktig fråga som inte ännu fått sin lösning var alla föreläsare ense om. Lars Ilshammar från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek talade till och med om att det uppstått en paradox mellan drömmen om befrielse från krav på utrymme (som kostar pengar) och de kostnader som är förknippade med digitalisering, såväl i själva ”skanningsprocessen” som i det kringarbete som är nödvändigt – katalogisering, organisering, tillgängliggörande och bevarande/migrering. Det som ofta framställs som en besparing kan snarare innebära ökade kostnader, något som inte alltid finns med i politikers och andra beslutsfattares entusiastiska syn på digitalisering. Vi måste bli bättre på att visa detta men att också framhålla vikten av att man ändå satsar på digitalisering.

Såväl Börje Justrell från Riksarkivet som Pelle Snickars från Kungl. biblioteket berörde frågan om vi digitaliserar för långsiktigt bevarande eller för tillgänglighet på kortare sikt. Snickars nämnde exemplet med filmrullar som genom att vakumförpackas och frysas ner (den s.k. FICA-metoden) sägs kunna bevaras i 500 år. Men hur gör vi om vi vill få tillgång till materialet däremellan?

Det är inte heller bara tekniska frågor som påverkar vår tillgång till digitalt material. Den juridiska utvecklingen kommer att spela en avgörande roll för hur offentliga myndigheter framöver kommer att kunna göra kulturarvet tillgängligt.

Seminariet gav även utrymme för aktuell forskning kring långsiktigt bevarande i form av Östen Jonssons (LDB-centrum) presentation av det EU-stödda PROTAGE-projektet som undersöker hur digitala objekt kan förses med AI (genom agentteknik) som gör att de i större utsträckning kan sköta sig själva och hantera viss migrering mellan olika system.

/Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar