En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 16 april 2009

Användarvänlighet – hur gör man?

Att våra digitala tjänster skall vara användarvänliga skriver vi väl alla under på. Användarna är ju själva anledningen till att vi bryr oss om att utforma några tjänster. En bibliotekskatalog fyller flera syften som inte har direkt med användarna att göra. Men då vi gör den tillgänglig på nätet – på sistone ofta elegant integrerad med bibliotekets hemsida - blir frågan om användarvänlighet avgörande.

För någon vecka sedan var jag på en tankeväckande halvdag om just användarvänlig funktionsdesign anordnad av Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne. Det är ett spännande ämne som jag sedan dess funderat alltmer på. Som så ofta jämfördes bibliotekens hemsidor med internetbokhandlarnas. I jämförelse verkade de exemplifierade bibliotekshemsidorna tunga, röriga och lätt schizofrena: de ville så mycket olika saker att eventuella huvudbudskap gick helt förlorade. Katarina Walter arbetar som interaktionsdesigner på InUse. Hon talade om vikten av att ha ett tydligt syfte med sin webbplats, och välja åtgärder utifrån en grundlig målgruppsanalys. Med klart definierat syfte blir det lättare att fatta beslut om designen. Om man har en tydlig satsning på vissa åtgärder blir resultatet mätbart.

Det var mycket intressant att lyssna på Walter, kanske särskilt för att hon inte hade någon egen erfarenhet av att arbeta med biblioteksverksamhet. Hennes exempel på bibliotekssyften kunde uppfattas som överdrivet förenklade (”Öka läsningen”, ”Få fler besökare”), men blev en bra illustration till att de jämförelser vi gör ofta blir lite orättvisa. Det är helt enkelt svårt att formulera bibliotekens komplexa uppgift lika kort och kärnfullt som internetbokhandlarnas syfte (”Tjäna pengar!”). Däremot skulle säkert många biblioteks (webb)tjänster vinna på att utformas utifrån ett eller högst ett par syften. Och måste biblioteken verkligen i alla lägen vända sig till hela vår traditionella målgrupp ”alla”?!

Visst, biblioteken är speciella, och det ska de vara. Gud förbjude att de förminskas till något slags bokhandlare light!
Däremot är ingen så speciell att han inte har något att lära av andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar