En blogg från Högskolan i Borås

söndag 1 mars 2009

Presentation: Helena Francke, BHS


Jag heter Helena Francke och kommer att vara programansvarig, dvs. administrativt ansvarig, för Digitala tjänster-programmet till hösten. Under det dryga ett och ett halva år som vi har arbetat med att planera och utveckla programmet tycker jag att det inte minst är några av de saker som utmärker programmet som har gjort det särskilt roligt att arbeta med.

Det gäller till exempel samarbetet med externa parter inom biblioteks- och kulturvärlden redan i uppstartsfasen av programmet, där det alltid finns någon att bolla idéer med.

Det gäller också utforskandet av det som kanske inte längre är helt nya tekniker, men tekniker som håller på att ta sig in i utbildningsvärlden, inte minst inom distansutbildning. Bloggandet är en sådan aspekt, samarbete i en ning-community och på wikis är andra, och podcasts och videoinspelningar finns också med där. Olika sådana tekniker kommer vi att arbeta med i programmet. Att fundera ut hur de kan förbättra pedagogiken på bästa sätt är kul och utmanande.

En annan rolig aspekt gäller att jag får en chans att utveckla mer specialiserade kurser som berör sådant som jag har arbetat med och där masterprogrammet ger utrymme till en fördjupning som inte alltid får plats i andra program. Jag har tidigare skrivit om kursen om vetenskaplig publicering som bland annat berör vetenskapliga tidskrifter och open access. Den knyter an till ett av de ämnesområden som jag har forskat och undervisat om – bl.a. handlade min avhandling om open access-tidskrifter.

På senare tid har jag också undervisat och föreläst en del om informationskompetens kopplat till webb 2.0 och om vilken påverkan detta får i bibliotek som inspireras av 2.0-tanken. Den aspekt av informationskompetens som handlar om hur man bedömer trovärdigheten hos källor, t.ex. på Wikipedia eller bloggar, berörs i det forskningsprojekt jag är med i sen ett år tillbaka, ”Expertis, auktoritet och kontroll på Internet: en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer (EXAKT)”. Vi undersöker dessa frågor främst inom ramen för gymnasieskolan, vilket har gjort att jag har tillbringat en hel del tid i gymnasieklasser under det senaste året. Det hoppas jag kunna återkomma till senare i den här bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar