En blogg från Högskolan i Borås

fredag 20 mars 2009

Bibliotek 3.0 – kunskapens återkomst

Bibliotek 3.0 var rubriken för en konferens som gick av stapeln i Umeå i början av veckan. Bland annat diskuterade en panel modererad av Niclas Lindberg (Svensk Biblioteksförening) Framtidens kompetenser. Panelen var sammansatt av representanter för utbildningarna samt folk- och forskningsbibliotek och förutom jag själv deltog Jenny Samuelsson från B&I-utbildningen i Umeå, Johanna Hansson, Stockholms stadsbibliotek, samt Terje Höiseth, Luleå universitetsbibliotek. Vi tycktes alla vara rätt överens om att en oerhört viktig kompetens inför framtiden (liksom idag) är att kunna hantera förändring – att kunna följa med i den utveckling som sker inom samhälle, tjänster, informationspraktiker och teknik. Viktiga aspekter i detta är att kunna kritiskt granska och förhålla sig till olika sätt att förstå den värld vi lever i, att kunna applicera sina kunskaper i olika, kanske oväntade, sammanhang, och att kunna ta till sig ny kunskap. Det handlar alltså mycket om att, som Jenny formulerade det, kunna binda samman praktik och teori till en helhet.

Lars Iselid och Lars Våge hade fått uppgiften att försöka fundera kring vad Bibliotek 3.0 skulle kunna innebära. Inte en så lätt uppgift, visade det sig, eftersom webb 3.0 fortfarande är väldigt mycket en tankeprodukt. I själva verket finns inte ens ”web 3.0” längre som en artikel i engelska Wikipedia. De relaterade tankegångarna om semantiska webben har kommit längre, men även de är ännu på ett relativt preliminärt stadium, konstaterade Iselid och Våge, även om det finns entusiastiska förespråkare för vad den semantiska webben kan innebära. Framtiden inom detta område är alltså ännu till dels oviss.

Jag var tvungen att hasta hem till undervisning, så jag missade de avslutande presentationerna i Umeå universitets HUMlab om hur humanistlaboratorier kan samverka med bibliotek, men HUMlab har mycket spännande på gång – kolla in deras webbplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar