En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 3 mars 2009

Samarbetspartner: Göteborgs stadsbibliotek

Jag heter Linnéa Sjögren och arbetar på Göteborgs stadsbibliotek sedan 2001, och sedan några år med digitala tjänster. Jag har nyligen gått ner på halvtid eftersom jag fått jobb som projektledare för sökportalen Bibliotek24. På Stadsbiblioteket sysslar jag med abonnemang på databaser, e-media, frågetjänsterna Fråga biblioteket och Boka en bibliotekarie, utbildningar för allmänheten, webbplatsen och en fortbildningskurs i webb 2.0 för bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Göteborg. Är även i slutfasen av skapandet av en ny kurs för skolbibliotekarier i Västra Götalands län: 23 IKT-saker. För några år sedan var jag projektledare för Fråga biblioteket (tillsammans med Åke Nygren) och Ordbron/Flerspråkiga Fråga biblioteket. Hösten 2008 kom Viveca Nyströms och min bok Nyttovärdering av bibliotek ut. Mina arbetsuppgifter skulle passa perfekt för någon som gått masterprogrammet i Digitala tjänster!

Mastern i Digitala tjänster är en utbildning som jag gärna skulle vilja gå själv, eller kanske plocka valda delar av. Det är ett bra och intressant kursinnehåll som jag tror kommer att passa mycket bra både för yrkesverksamma och för studenter. Jag tror att utbildningen kommer att innebära att frågan om bibliotekens digitala tjänster förs högre upp i verksamheternas agenda och att de prioriteras högre. Jag tror att vi befinner oss i en övergångsperiod där det nu inte helt självklart finns personal som kan och vill jobba med den sociala webben och där sådant arbete inte alltid ses som viktigt och en del av "basverksamheten". De som gör 2.0-jobb idag får, inte helt sällan, ibland sitta på sin fritid med det...

Jag tror att det är viktigt att man inser och lär sig vikten av att planera arbetet med det digitala bibliotek och allt vad det innebär, och inte bara kastar sig ut på första bästa 2.0-tjänst. Hur kopplar man det till verksamhetsmålen? Hur utvärdar och mäter man? Hur väljer man rätt forum? Vilken nytta kan din verksamhet ha av att t ex finnas på Twitter? Sånt kan man nu få lära sig i masterprogrammet!

Göteborgs stadsbibliotek är mycket glada och förväntansfulla över att få vara samarbetspartner till BHS, och vi ser redan nu hur stor nytta vi kommer att ha av det. Vi kommer att ta emot praktikelever från programmet och det kommer att befrukta vår verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar