En blogg från Högskolan i Borås

fredag 6 februari 2009

Presentation: Mats Dahlström, BHS

Jag heter Mats Dahlström och är lektor vid Bibliotekshögskolan (BHS), Högskolan i Borås. Jag är en av de lärare som deltar i utvecklandet av det här masterprogrammet, bland annat som biträdande programansvarig, och kommer också att medverka i själva undervisningen, bland annat inom området digitalisering.

Min undervisning och forskning har kommit att ägnas rätt mycket åt nya medier, digitala genrer, elektronisk publicering, hypertext, textkodning och digitalisering. Framför allt har jag ständigt återkommit till frågor om text och böcker, och olika sätt att representera dessa i kortformat eller i fulltext (t.ex. via digitalisering). Hur skiljer sig texter och versioner av samma verk från varandra, vad händer i det avseendet när texter färdas mellan medier, och hur kan vi och framför allt bibliotek hantera det informationsglapp som uppstår när texter "remedieras" från ett medium till ett annat?

Den senaste tiden har jag undervisat, skrivit och talat en hel del om olika typer av digitalisering på bibliotek. Just nu råder mycket hype kring s.k. massdigitalisering, och du ser nyheter i massmedierna om Googles stora bokdigitaliseringsprojekt praktiskt taget varje dag. Jag har resonerat en del kring sådan massdigitalisering, och också ställt mig frågor om vilka andra typer av förhållningssätt bibliotek har och kan ha till digitalisering, och då bland annat introducerat termen "kritisk" digitalisering. På BHS har vi också erfarenhet av att undervisa om sådan digitalisering, och jag kommer senare under våren att närmare skriva om sådana kurser på den här bloggen.

Jag har också undervisat en hel del om digitala bibliotek och arkiv mer generellt. Vad innebär egentligen digitala bibliotek, hur kan de se ut, vad möjliggör de och vilka tänkbara risker kan finnas med dem? Kan framväxten av digitala bibliotek på nätet tänkas komma i konflikt med bibliotekets traditionella uppgifter som exempelvis samhällets "minne"? Hur pass mycket "open access" och "open source" är egentligen biblioteken när det gäller att tillgängliggöra sina digitala samlingar kostnadsfritt för allmänheten och för forskarsamhället? Hur pass beredda står biblioteken att försöka bevara vårt digitala kulturarv för framtiden, inte minst allt som är "born digital"? Sådana frågor tycker jag är intressanta och aktuella att utforska, och är också något jag gärna återkommer till i min undervisning.

Andra områden jag tassat in på är e-böcker (exv en artikel i del 1 och del 2), hypertext och digitala genrer. En stor del av min undervisning har också handlat om att handleda uppsatser - det är en otroligt stimulerande uppgift att följa och stödja framväxten av ett större uppsatsarbete. Det är inte klokt vad mycket man som handledare lär sig på kuppen, och jag ser fram emot fler sådana handledningar, också inom programmet Digitala Tjänster. Jag tror du som söker programmet står inför en ny, väldigt givande och kul utbildning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar