En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 26 februari 2009

Karriärvägar idag: bibliotek

Vad kan man arbeta med när man har gått färdigt en masterutbildning med inriktning på digitala tjänster? Eftersom utbildningen inte ännu har startat finns inga tidigare studenter som kan beskriva sin vardag och sina arbetsuppgifter. Däremot finns det personer på olika håll i Sverige som på egen hand har skaffat sig kunskaper som tangerar dem som tas upp i Digitala tjänster-mastern. Läs t.ex. en intervju med Katarina Dorbell där hon berättar om arbetet med webbplatsen Barnens bibliotek.

En annan relevant fråga gäller hur bibliotekschefer ser på de kompetenser som behövs och kommer att behövas på bibliotek. På programmets webbsida finns nu också intervjuer med riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och med Catta Torhell som är chef för Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås. Fler intervjuer kommer att publiceras inom kort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar