En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 5 februari 2009

Hur anpassa utbildning till yrkesverksamma?


Det var en av frågorna som diskuterades livligt vid en workshop på KK-stiftelsen i början av veckan. Inbjudna till inspirationsdagen var representanter för de masterutbildningar vars utvecklingsarbete stöttas av KK-stiftelsen inom ramen för deras program för att främja kompetensutveckling inom näringslivet. Digitala tjänster-mastern är ett av dessa program - projektet har varit igång i ett knappt år nu.

Även om det finns stora skillnader så funderar många av utbildningarna på liknande frågor, där en rör just hur man bäst utformar en masterutbildning så att den även kan attrahera personer som är yrkesverksamma. Det är en av de aspekter som KK-stiftelsen också tycker är viktig. Den slutsats man kan dra av diskussionerna är nog att det beror väldigt mycket på vilket område utbildningen rör sig inom och till vilka potentiella studenter man riktar sig.

När vi diskuterat upplägget för Digitala tjänster har vi tagit hänsyn till att det är svårt för personer som kanske är väl etablerade på en ort och en arbetsplats att rycka upp bopålarna för att flytta till Borås i två år för att läsa mastern på helfart. Därför har vi valt att erbjuda utbildningen på halvfart och distans, men med träffar i Borås (eller annan plats) ett par gånger per termin. Med detta upplägg, som för övrigt är väl beprövat på BHS, tror vi oss vinna fördelar. Man kan bo kvar på sin hemort och arbeta vidare på sin arbetsplats (om man redan är yrkesverksam, vill säga), men kanske gå ner något i tjänst för att hinna med studierna. Samtidigt träffar man då och då sina lärare och medstudenter ansikte mot ansikte. Användning av olika digitala verktyg gör också att vi kan ha tät kommunikation mellan träffarna.

En av farorna som många andra lärosäten såg med att erbjuda utbildningen på distans och halvfart var att det är stor risk att folk hoppar av under tiden. Vi hoppas att vi har så ihärdiga och ambitiösa studenter att de stannar kvar "to the bitter end", men vi är väl medvetna om att fyra år kan vara en lång studietid. Vad skulle passa dig bäst? Kommentera gärna och berätta för oss vad som skulle vara den bästa lösningen för dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar