En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 19 februari 2009

Framtidens bibliotek

Utformningen av framtidens bibliotek, både i virtuell och fysisk form, liksom de utmaningar som vi möter var i fokus för ett seminarium i Säffle i tisdags. Det arrangerades av biblioteken i Säffle och Arvika och samlade ett 50-tal deltagare.

Utgångspunkten var det pris till årets Framtidsspanare som Säffle bibliotek delar ut varje år till en intressant magisteruppsats i B&I. Förra årets pristagare, Katarina Evengård och Linda Nilsson, var dagens huvudtalare. De presenterade resultaten från sin uppsats Bibliotekarie 2.0 som undersöker hur bibliotekarierna i Umeå uppfattar att arbetet med den webb 2.0-inriktade webbplatsen Minabibliotek.se har påverkat deras yrkesroll. De kom bland annat fram till att bibliotekarierollen i den virtuella interaktionen med biblioteksanvändare inte skiljer sig så väldigt mycket från den relation som uppstår i det fysiska rummet, men att personliga specialkunskaper och kompetens kan komma mer till uttryck i exempelvis bloggande och läs- och lyssningstips. Att fler än bibliotekarier enkelt får möjlighet att delta i arbetet med att tipsa om böcker, tagga med ämnesord och uttala sig om biblioteket upplevdes huvudsakligen som positivt.

Mindre fokus på det virtuella biblioteket och desto mer på biblioteksrummet blev det i bibliotekschef Anette Ekströms berättelse om ombyggnaden av Gislaveds bibliotek och vägen mot att bli Årets bibliotek 2008. Anette beskrev inspirerande hur man med relativt begränsade medel men med stark vilja, höga ambitioner och en medveten ledningsstrategi kan realisera sitt önskebibliotek. Många gick säkert därifrån med en nyväckt önskan om att åka på studiebesök till Gislaved.

Jag avslutade dagen med att försöka ge en överblick över den numera relativt omfattande forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. En rolig men något svår uppgift, eftersom det alltid finns något spännande forskningsområde som man inte får med.

Läs mer om dagen på Arvika biblioteks blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar