En blogg från Högskolan i Borås

måndag 19 januari 2009

Vetenskaplig publicering


En bit fram i masterprogrammet, under termin 3 (dvs. höstterminen 2010), planerar vi att ge en valbar kurs som behandlar vetenskaplig publicering. Detta är ett område som ligger mig varmt om hjärtat efter att jag har ägnat ett antal år av mina forskarstudier åt att undersöka vetenskapliga open access-tidskrifter. Det som särskilt intresserade mig var hur tidskrifterna och det system som de ingår i utvecklas och potentiellt förändras när de publiceras elektroniskt snarare än i tryckt form. Jag har också tillsammans med kollegor på BHS arbetat som redaktör för en open access-tidskrift som ges ut vid Högskolan i Borås – Human IT – och har då funderat mycket kring de praktiska aspekterna kring att producera en elektronisk tidskrift och hur man upprätthåller den vetenskapliga kvaliteten hos innehållet.

Det finns många aspekter av vetenskaplig publicering som är aktuella just nu och som rör såväl open som toll access. Publicering av tidskrifter, avhandlingar och studentuppsatser är en aspekt på detta, institutionella arkiv med såväl externa som interna funktioner för universitet, högskolor och myndigheter är en annan. Ytterligare aspekter som fortfarande håller på att utvecklas rör så kallad eVetenskap och open data. Dessa företeelser kommer, som vi tänker oss det nu (fortfarande relativt tidigt i kursplaneringen) att under kursens gång dels att bli praktiska, greppbara företeelser, men även att sättas in i ett större perspektiv av hur systemet för vetenskaplig publicering fungerar och hur bibliotekens roll ser ut i detta. I viss utsträckning kommer här olika faktorer in: ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, tekniska och bibliometriska.

Vi tänker oss att kursen ska ge utrymme för individuell fördjupning inom något av kursens områden. Vad tycker du skulle vara särskilt intressant att lägga fokus på? Vad vill du lära mer om när det gäller vetenskaplig publicering? Skriv gärna en kommentar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar