En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 21 januari 2009

Samarbetspartner Göteborgs stadsbibliotek

Jag heter Berit Ölander och arbetar sedan 2001 på Göteborgs stadsbibliotek.

Jag har arbetat som bibliotekarie sedan 1994 och mycket har hunnit hända med den digitala utveckling sedan dess. Jag minns att jag fick avslag på önskemål om att gå en kurs i Internet med motiveringen att det nog inte var något för biblioteksanvändarna - och detta var 1997!

I dag ser verkligheten helt annorlunda ut. I mötet med våra användare får vi ständigt frågor kring digitala tjänster och många har förväntningar på att vi ska vara uppdaterade på den teknik som finns i samhället i övrigt. Våra användare är kompetenta användare. Och eftersom det är användarnas behov som ska vara med och utforma biblioteksarbetet ställer det krav på oss att kunna leva upp till förväntningarna. Och gärna vara steget före! Tyvärr kan vi som arbetar ute i verksamheterna många gånger tycka det är svårt att hitta tekniska utbildningar som är anpassade till bibliotekets speciella önskemål.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter här på Göteborgs stadsbibliotek består av katalogisering och arbete med biblioteksdatasystemet. Mycket har även hänt med bibliotekskatalogerna sedan 1994. Då fanns det fortfarande kortkataloger på sina ställen och utlåning kunde ske via det så kallade Detroit-systemet, en typ av manuell utlåning där låntagarna själva skrev sina lånenummer på bokkorten.

Idag är katalog och cirkulation helt automatiserad och man minns knappast hur det var tidigare. Ännu mindre hur det kunde fungera utan alla tekniska hjälpmedel.

Idag syns vår katalog på webben, låntagarna kan själva söka & reservera, låna om och annullera beställningar. Sedan en tid tillbaka kan våra användare även sätta betyg på och recensera böcker. Man kan också prenumerera på nyhetslistor via RSS. Man kan lämna inköpsförslag och lämna in fjärrlånebeställningar.

Själva katalogiseringsarbetet påverkas också av den tekniska utvecklingen. Vi importerar poster från olika kataloger och med olika metoder. Vi bearbetar, uppdaterar och anpassar för att få in så bra poster som möjligt. Med hjälp av olika system kan man hantera stora mängder information samtidigt. Utöver det så håller nya internationella katalogiseringsregler på att arbetas fram och Svensk Biblioteksförening anser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av ett gemensamt klassificationssystem efter Kungliga Biblioteket fattat principbeslut om övergång till Dewey.

Så man kan verkligen säga att det händer mycket på det bibliotekstekniska området just nu - katalog, klassification och digitala tjänster. Allt hänger ihop. Det är en spännande utveckling vi befinner oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar