En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 29 januari 2009

Samarbetspartner Bibliotek & Lärandersurser


Jag heter Sofia Arvidsson och arbetar sedan 2006 på Bibliotek & Läranderesurser (BLR), Högskolan i Borås.

Jag har en magisterexamen i Biblioteks- & informationsvetenskap från 2006, en påbyggnadsutbildning i Informatik ingår i den. Jag och Theodor Tolstoy skrev en uppsats om rekommendationssystem i Amazon 2005 och jag blev då intresserad av sociala tjänster och funktioner på webben. När jag började arbeta på BLR upplevde jag att jag hade stor nytta av mitt sista år på min utbildning, dvs påbyggnadsåret i Informatik. Jag tycker att många kursmoment i den nya masterutbildningen i Digitala tjänster täcker in dessa områden.

Jag arbetar främst med att utbilda, informera och ge support i högskolans öppna forskningsdatabas BADA (Borås Academic Digital Archive). I BADA publiceras också studentuppsatser från högskolan. Jag arbetar en del med tekniska anpassningar i BADA och teknisk support, men för min del handlar arbetsuppgiften mycket om att driva utvecklingen av systemet samt att hålla utbildningar och informera olika grupper inom högskolan om BADA.

Jag arbetar också med bibliotekets webbplats, utveckling och uppdatering. Våren 2008 migrerade jag och fyra kollegor bibliotekets ca 500 webbsidor till högskolans nya WCMS Websphere vilket var en prövning i tålamod, kod och kraschade sidor/länkar/bilder. Det var verkligen en bra erfarenhet att få vara med och omstrukturera en hel webbplats.

Jag arbetar i ett antal projekt, bl a en pilotstudie finansierad av Open Access.se och kom precis hem från ett studiebesök på University of Southampton där jag och en kollega fick träffa projektledarna för Kultur Project. Ett värdefullt besök inför fortsättningen av vår pilotstudie som kommer att utforska fler sätt att tillgängliggöra konst- och designbaserade forskningsresultat i öppna databaser. Jag tror att en delkurs i Projektledning på masternivå kommer att vara mycket användbar eftersom många kan komma att arbeta med tidsbegränsade projekt på bibliotek och andra organisationer.

Under hösten omorganiserades BLR och sedan 1 november 2008 har BLR en ny funktion för Digitala tjänster. Jag är funktionsansvarig för Digitala tjänster och det ska verkligen bli spännande att få vara med och utveckla denna verksamhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar