En blogg från Högskolan i Borås

fredag 30 januari 2009

Spel på bibliotek?


Mitt bland posterpresentationerna på en stor amerikansk forsknings- och bibliotekskonferens (ASIS&T) i höstas stötte jag på en man som pratade entusiastiskt om spelande i bibliotek. Han intresserade sig för många typer av spel – allt ifrån schack till Wii. För den som är intresserad av att tänka mer kring om och hur spel kan ha en roll i bibliotekets verksamhet och kanske inhämta några tips och lite inspiration rekommenderar jag hans podcast – Games in Libraries – som utkommer med ett c. 40 minuter långt avsnitt varje månad. Det går lätt att ladda ner till datorn, telefonen eller mp3-spelaren. Programmen riktar sig till både nybörjare och den som är van vid att anordna spelsessioner i biblioteket och de ger en idé om vad som är på gång på amerikanska bibliotek, bl.a. rapporterar de från American Library Associations National Gaming Day at your Library.

På närmare håll finns bl.a. svenska bloggen Spelbiblioteket att tillgå. Om du är intresserad av forskning om datorspel är ett gott tips senaste numren av tidskriften Human IT (den redigeras bl.a. av Mats Dahlström som är delaktig i utvecklingen av Digitala tjänster-programmet). Det senaste och kommande numret av Human IT innehåller artiklar från en konferens om datorspel som hölls i Göteborg sommaren 2007. Har du andra tips? Kommentera gärna!

torsdag 29 januari 2009

Samarbetspartner Bibliotek & Lärandersurser


Jag heter Sofia Arvidsson och arbetar sedan 2006 på Bibliotek & Läranderesurser (BLR), Högskolan i Borås.

Jag har en magisterexamen i Biblioteks- & informationsvetenskap från 2006, en påbyggnadsutbildning i Informatik ingår i den. Jag och Theodor Tolstoy skrev en uppsats om rekommendationssystem i Amazon 2005 och jag blev då intresserad av sociala tjänster och funktioner på webben. När jag började arbeta på BLR upplevde jag att jag hade stor nytta av mitt sista år på min utbildning, dvs påbyggnadsåret i Informatik. Jag tycker att många kursmoment i den nya masterutbildningen i Digitala tjänster täcker in dessa områden.

Jag arbetar främst med att utbilda, informera och ge support i högskolans öppna forskningsdatabas BADA (Borås Academic Digital Archive). I BADA publiceras också studentuppsatser från högskolan. Jag arbetar en del med tekniska anpassningar i BADA och teknisk support, men för min del handlar arbetsuppgiften mycket om att driva utvecklingen av systemet samt att hålla utbildningar och informera olika grupper inom högskolan om BADA.

Jag arbetar också med bibliotekets webbplats, utveckling och uppdatering. Våren 2008 migrerade jag och fyra kollegor bibliotekets ca 500 webbsidor till högskolans nya WCMS Websphere vilket var en prövning i tålamod, kod och kraschade sidor/länkar/bilder. Det var verkligen en bra erfarenhet att få vara med och omstrukturera en hel webbplats.

Jag arbetar i ett antal projekt, bl a en pilotstudie finansierad av Open Access.se och kom precis hem från ett studiebesök på University of Southampton där jag och en kollega fick träffa projektledarna för Kultur Project. Ett värdefullt besök inför fortsättningen av vår pilotstudie som kommer att utforska fler sätt att tillgängliggöra konst- och designbaserade forskningsresultat i öppna databaser. Jag tror att en delkurs i Projektledning på masternivå kommer att vara mycket användbar eftersom många kan komma att arbeta med tidsbegränsade projekt på bibliotek och andra organisationer.

Under hösten omorganiserades BLR och sedan 1 november 2008 har BLR en ny funktion för Digitala tjänster. Jag är funktionsansvarig för Digitala tjänster och det ska verkligen bli spännande att få vara med och utveckla denna verksamhet!

onsdag 21 januari 2009

Samarbetspartner Göteborgs stadsbibliotek

Jag heter Berit Ölander och arbetar sedan 2001 på Göteborgs stadsbibliotek.

Jag har arbetat som bibliotekarie sedan 1994 och mycket har hunnit hända med den digitala utveckling sedan dess. Jag minns att jag fick avslag på önskemål om att gå en kurs i Internet med motiveringen att det nog inte var något för biblioteksanvändarna - och detta var 1997!

I dag ser verkligheten helt annorlunda ut. I mötet med våra användare får vi ständigt frågor kring digitala tjänster och många har förväntningar på att vi ska vara uppdaterade på den teknik som finns i samhället i övrigt. Våra användare är kompetenta användare. Och eftersom det är användarnas behov som ska vara med och utforma biblioteksarbetet ställer det krav på oss att kunna leva upp till förväntningarna. Och gärna vara steget före! Tyvärr kan vi som arbetar ute i verksamheterna många gånger tycka det är svårt att hitta tekniska utbildningar som är anpassade till bibliotekets speciella önskemål.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter här på Göteborgs stadsbibliotek består av katalogisering och arbete med biblioteksdatasystemet. Mycket har även hänt med bibliotekskatalogerna sedan 1994. Då fanns det fortfarande kortkataloger på sina ställen och utlåning kunde ske via det så kallade Detroit-systemet, en typ av manuell utlåning där låntagarna själva skrev sina lånenummer på bokkorten.

Idag är katalog och cirkulation helt automatiserad och man minns knappast hur det var tidigare. Ännu mindre hur det kunde fungera utan alla tekniska hjälpmedel.

Idag syns vår katalog på webben, låntagarna kan själva söka & reservera, låna om och annullera beställningar. Sedan en tid tillbaka kan våra användare även sätta betyg på och recensera böcker. Man kan också prenumerera på nyhetslistor via RSS. Man kan lämna inköpsförslag och lämna in fjärrlånebeställningar.

Själva katalogiseringsarbetet påverkas också av den tekniska utvecklingen. Vi importerar poster från olika kataloger och med olika metoder. Vi bearbetar, uppdaterar och anpassar för att få in så bra poster som möjligt. Med hjälp av olika system kan man hantera stora mängder information samtidigt. Utöver det så håller nya internationella katalogiseringsregler på att arbetas fram och Svensk Biblioteksförening anser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av ett gemensamt klassificationssystem efter Kungliga Biblioteket fattat principbeslut om övergång till Dewey.

Så man kan verkligen säga att det händer mycket på det bibliotekstekniska området just nu - katalog, klassification och digitala tjänster. Allt hänger ihop. Det är en spännande utveckling vi befinner oss!

måndag 19 januari 2009

Vetenskaplig publicering


En bit fram i masterprogrammet, under termin 3 (dvs. höstterminen 2010), planerar vi att ge en valbar kurs som behandlar vetenskaplig publicering. Detta är ett område som ligger mig varmt om hjärtat efter att jag har ägnat ett antal år av mina forskarstudier åt att undersöka vetenskapliga open access-tidskrifter. Det som särskilt intresserade mig var hur tidskrifterna och det system som de ingår i utvecklas och potentiellt förändras när de publiceras elektroniskt snarare än i tryckt form. Jag har också tillsammans med kollegor på BHS arbetat som redaktör för en open access-tidskrift som ges ut vid Högskolan i Borås – Human IT – och har då funderat mycket kring de praktiska aspekterna kring att producera en elektronisk tidskrift och hur man upprätthåller den vetenskapliga kvaliteten hos innehållet.

Det finns många aspekter av vetenskaplig publicering som är aktuella just nu och som rör såväl open som toll access. Publicering av tidskrifter, avhandlingar och studentuppsatser är en aspekt på detta, institutionella arkiv med såväl externa som interna funktioner för universitet, högskolor och myndigheter är en annan. Ytterligare aspekter som fortfarande håller på att utvecklas rör så kallad eVetenskap och open data. Dessa företeelser kommer, som vi tänker oss det nu (fortfarande relativt tidigt i kursplaneringen) att under kursens gång dels att bli praktiska, greppbara företeelser, men även att sättas in i ett större perspektiv av hur systemet för vetenskaplig publicering fungerar och hur bibliotekens roll ser ut i detta. I viss utsträckning kommer här olika faktorer in: ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, tekniska och bibliometriska.

Vi tänker oss att kursen ska ge utrymme för individuell fördjupning inom något av kursens områden. Vad tycker du skulle vara särskilt intressant att lägga fokus på? Vad vill du lära mer om när det gäller vetenskaplig publicering? Skriv gärna en kommentar!

måndag 5 januari 2009

Digitala tjänster-mastern

Detta är en blogg för nyheter och information om masterprogrammet Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation som kommer att starta vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås hösten 2009. Utbildningen går på halvfart distans och omfattar 120 högskolepoäng.

I bloggen kommer vi som arbetar med att planera och genomföra mastern att skriva om nyheter, information om utbildningen och kurser, om vad vi arbetar med i övrigt, om konferenser och kurser vi deltar i, m.m. Framför allt är bloggen ett verktyg för kommunikation! Vi vill hemskt gärna ta del av vad du (presumtiv student, presumtiv arbetsgivare, erfaren student, bibliotekarie, arkivarie, journalist, museolog, m.m.) har för tankar kring kursinnehåll, upplägg på kurser och program, nya trender inom området, etc. Så vi ser fram emot att få veta vad du tycker att utbildningen ska innehålla för att bli så attraktiv och givande som möjligt! Prenumerera gärna på bloggen via RSS. Välkommen hit!

Helena Francke, programsamordnare